Pravila korištenja

Uvod u odredbe i uslove:

Ova stranica je u vlasništvu i kojom upravlja Fertility Partnership. Ovi Uslovi i odredbe sadržani na ovoj web stranici reguliraju vaše korištenje ove web stranice, uključujući i sve stranice na web stranici. Korištenjem ove web stranice slažete se da prihvaćate sve odredbe i uvjete navedene na ovoj stranici. Ako postoji nešto u okviru ovih Odredbi i uvjeta na što imate prigovor, ne smijete koristiti ovu web stranicu. Zadržavamo pravo da izvršimo bilo kakve promjene na ovoj web stranici koja sadrži Uvjete i odredbe u bilo koje vrijeme, a one će biti ažurirane na ovoj stranici. Vraćajte se da redovno pregledate Uslove kako biste bili sigurni da razumijete sve Odredbe i uslove koji regulišu korištenje ove web stranice. Ako se nešto ažurira na što imate prigovor, nemojte nastaviti koristiti ovu web stranicu.
Informacije i materijali s ove web stranice mogu se koristiti samo za ličnu upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu.


Prava intelektualne svojine:

Fertility Partnership i/ili naši davači licenci posjeduju sva prava na intelektualnu svojinu i bilo koji materijal koji se nalazi na ovoj web stranici. Sva prava su pridržana. Dodijeljena vam je samo ograničena licenca, podložna ograničenjima navedenim u ovim Uvjetima i odredbama, samo za gledanje materijala na ovoj web stranici.


Ograničenja:

U potpunosti ste ograničeni na sve sljedeće:

  • Objavljivanje bilo kojeg materijala preuzetog sa ove web stranice u bilo kojem drugom obliku medija.
  • Prodaja, podlicenciranje i/ili na drugi način komercijaliziranje bilo kojeg materijala koji se nalazi na ovoj web stranici.
  • Korištenje ove web stranice na bilo koji način koji bi mogao biti štetan za ovu web stranicu.
  • Korištenje ove web stranice na bilo koji način koji bi mogao utjecati na pristup korisnika ovoj web stranici.
  • Korištenje web stranice protivno važećim zakonima i propisima, ili na bilo koji način koji bi mogao uzrokovati štetu web stranici, bilo kojoj osobi ili preduzeću.
  • Angažovanje u bilo kakvom rudarenju ili ekstrakciji podataka u vezi ili tokom korištenja ove web stranice.
  • Korištenje ove web stranice u reklamne ili marketinške svrhe.


Vaš sadržaj/podnošenje sadržaja:

Neka područja na ovoj web stranici mogu omogućiti podnošenje određenog sadržaja od vas. S obzirom na Vaš sadržaj koji pošaljete, dajete Fertility Partnershipu neekskluzivnu, svjetsku, neopozivu, besplatnu, podlicenciranu licencu za korištenje, reprodukciju, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju u bilo kojem i svim medijskim oblicima. Sav dostavljen sadržaj mora biti vaš sadržaj i ne smije kršiti prava trećih strana. Fertility Partnership ima pravo ukloniti bilo koji sadržaj na web stranici iz bilo kojeg razloga i u bilo koje vrijeme.


Bez garancija:

Ova web stranica je dostupna „kao što jeste“, sa svim nedostacima, a Fertility Partnership ne daje izričite ili implicirane izjave ili jamstva, bilo koje vrste u vezi s ovom web-stranicom ili bilo kojim materijalom sadržanim na ovoj web stranici. Ništa na ovoj web stranici neće biti konstruirano kao pružanje savjeta vama.


Ograničenje odgovornosti:

Ni u kom slučaju Fertility Partnership ili bilo koji od naših zaposlenika neće biti odgovorni prema vama za bilo šta što proizlazi iz ili na bilo koji način povezano s vašim korištenjem web stranice. Fertility Partnership, uključujući svoje zaposlenike i direktore, neće biti odgovorni za bilo kakvu indirektnu, posljedičnu ili posebnu odgovornost koja može proizaći iz ili na bilo koji način biti povezana s vašim korištenjem ove web stranice.


Obeštećenje:

Saglasni ste da ćete u najvećoj mjeri obeštetiti Fertility Partnership od i protiv svih i svih obaveza, troškova ili izdataka, zahtjeva, uzroka djelovanja i štete koje bi mogle nastati iz ili na bilo koji način povezane s vašim kršenjem ovih Odredbi i uslova.


Zadatak:

Fertility Partnershipu će biti dozvoljeno da ustupi, prenese i podugovara svoja prava ili obaveze prema ovim Uslovima i odredbama bez ikakvog obaveštenja ili pristanka, međutim, nije vam dozvoljeno da ustupite, prenosite ili podugovarate bilo koje od svojih prava ili obaveza prema ovim Uslovima i Uslovi.


Cijeli ugovor:

Ovi Uslovi i odredbe predstavljaju cjelokupni ugovor između Fertility Partnership i vas u vezi s vašim korištenjem ove web stranice i zamjenjuju sve ostale prethodne sporazume i dogovore.